Polityka Prywatności

 

Kto przetwarza dane?

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez stronę punktomaniacy.com.pl jest PGS sp.z o.o., ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem pocztowym lub mailowym dostępnym na stronie: https://www.punktomaniacy.com.pl/contactus

Jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Dane, które przetwarzamy to:

- dane zbierane poprzez formularz kontaktowy celem odpowiedzi na kwestię zgłoszoną przez internautę, na podstawie konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust 1 lit b RODO)

- dane służące do logowania na konto programu Punktomanii celem świadczenie usług związanych z programem Punktomania, na podstawie konieczność realizacji umowy (Art. 6 ust 1 lit b RODO)

Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane?

Dane mogą być przesyłane do podwykonawców PGS.

Twoje dane mogą być także udostępniane organom nadzorczym na ich żądanie, w celu weryfikacji operacji przetwarzania danych.

Jak długo dane są przechowywane?

Dane zbierane przez formularz kontaktowy przechowywane są przez czas realizacji zlecenia i przez okres wygaśnięcia roszczeń, dla zapewnienia rozliczalności.

Dane służące do logowania przechowywane są przez czas udziału w programie Punktomania oraz przez okres wygaśnięcia roszczeń z tytułu udziału w Programie.

Jakie są moje prawa?

W poszanowaniu Państwa praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniamy prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, żądania przenoszenia danych (zmiany administratora danych), usunięcia, sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych, uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mogą Państwo złożyć formalną skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.

W celu zrealizowania tych praw, prosimy o kontakt na adres pocztowy lub mailowy dostępny na stronie: https://www.punktomaniacy.com.pl/contactus .

Czy muszę udostępniać dane?

Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji Państwa żądań lub umowy.

Jak mogę się kontaktować w sprawie przetwarzania moich danych?

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych prosimy kierować na adres pocztowy lub mailowy dostępny na stronie: https://www.punktomaniacy.com.pl/contactus