Kontakt

PGS Sp. z o.o.

ul. Młynarska 7
01-205 Warszawa

tel. +48 22 659 82 59

fax: +48 22 659 64 48

www.pgs.net.pl

NIP: 526-26-85-674
REGON: 015312191

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000150437 Kapitał zakładowy (opłacony gotówką) 5 635 000,00 zł

--------------------------------

*Poniższe dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu obsługi Państwa zapytania. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez nas znajdą państwo w naszej Polityce prowatności.