Jak zbierać punkty

 1. Uczestnik gromadzi punkty na Koncie Uczestnika poprzez zakup produktów i usług  w Sklepach uczestniczących w Programie.
 2. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej Karty.
 3. Karta może być używana we wszystkich Sklepach.
 4. Karta może być używana tylko przez Uczestnika, któremu została wydana i nie może być używana przez osoby trzecie. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Karty oraz punktów zgromadzonych przez osobę trzecią korzystającą z Katy, nie będącą Uczestnikiem, któremu dana Karta została wydana.
 5. Uczestnik gromadzi punkty w Programie poprzez dokonanie zakupu w Sklepach biorących udział w Programie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.  
 6. Wartość transakcji zakupu dokonanej przez Uczestnika w Programie zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 10 złotych wartości zakupu w Sklepie Uczestnik otrzymuje 10 punktów. Punkty nie są naliczane za zakup towarów akcyzowych.
 7. Warunkiem naliczenia punktów na Koncie Uczestnika jest okazanie Karty przez Uczestnika kasjerowi w Sklepie podczas uiszczania płatności za dokonane zakupy, sczytanie kodu lub paska z Karty klienta i zarejestrowanie transakcji poprzez system komputerowy obsługującym Program, na Koncie Uczestnika.
 8. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja Stanu Konta Uczestnika Programu odbywać się będzie na bieżąco w Sklepach uczestniczących w Programie lub najpóźniej w ciągu 24 godzin na stronie www.punktomaniacy.com.pl.
 9. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu w Sklepie, przy uiszczaniu płatności za zakupy.
 10. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 11. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od ich naliczenia.